DIN SPECIALIST I SOLCELLER PÅ HELE FYN OG I TREKANTOMRÅDET

MILJØVENLIG
ENERGIKILDE

365 DAGES
ENERGIKILDE

MINIMAL
VEDLIGEHOLDESE

Flere og flere overvejer solcelleanlæg på Fyn og i Trekantområdet, da et solcelleanlæg er løsningen for dig, der ønsker store besparelser på elregningen og samtidig vil gøre noget godt for miljøet og den grønne omstilling.

Solceller kan producere elektricitet til dit hjem ved at udnytte solenergi fra sollyset. Jo kraftigere lys, desto mere energi kan solcellerne optage og omdanne til elektricitet.

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte JK+ for råd og vejledning i forhold til dine behov.

Din lokale specialist i solcelleanlæg på Fyn og i Trekantområdet

JK+ er din specialist inden for solceller på Fyn og i Trekantområdet. Hvis du overvejer at få monteret solceller, er du velkommen til at kontakte os for rådgivning og vejledning.

I dag er der stor fokus på grøn og bæredygtig energi, hvor montering af solceller kan bidrage til at reducere CO2-udslippet. Derudover kan solceller være med til at minimere din elregning og endda sælge overskydende el til elnettet.

Som din specialist i solceller på Fyn og i Trekantområdet, har vi stor erfaring med at levere solcelleanlæg, der er skræddersyet til dine behov.

Det betyder, at vi leverer kvalitetsprodukter og hjælper dig med projektering, levering og montering af dit solcelleanlæg. Det gælder både store og små solcelleanlæg samt anlæg til private parcelhuse, erhvervs- og industriejendomme og offentlige bygninger.

JK+ er derfor din solcellespecialist, som gerne vil hjælpe og rådgive dig med at træffe den rigtige beslutning om solceller på den bedst mulige oplyste baggrund.

placering af dit solcelleanlæg

Når du skal vælge størrelsen på dit solcelleanlæg, er der mange faktorer, der har betydning for, hvad der er det rigtige valg for dig.

Den rigtige dimensionering af dit solcelleanlæg tager som regel udgangspunkt i ejendommens forbrug i kWh. Det er også vigtigt at overveje, hvor stor en del af dit forbrug du ønsker at generere via dine solceller, samt hvor meget tagoverflade du har til rådighed – og tilstanden på dit tag.

Den grønne omstilling betyder, at flere og flere ser mod elbiler og varmepumper. Har du eller overvejer du at anskaffe dig en elbil eller varmepumpe, vil dette have betydning for dimensioneringen – størrelsen – af dit solcelleanlæg. Det afhænger helt af dine forbrugs- og opladningsvaner.

Før du køber dit solcelleanlæg, anbefaler vi dig derfor altid at tale med en solcellespecialist. Vedkommende vil kunne vejlede dig om, hvordan du opnår størst mulig værdi af dit solcelleanlæg.

Placering af solceller

MONTERING/ INSTALLATION AF SOLCELLER

Solceller kan i princippet monteres hvor som helst, om det er på jorden, på facaden eller, som mest velkendt, på taget af en bygning. Placeringen af solcelleanlægget har stor betydning for anlæggets energiproduktion, alt efter hvor meget panelerne udsættes for sollys. Derfor er orienteringen mod solen og mulige skyggepåvirkninger væsentlige faktorer.

Udviklingen inden for solceller har dog betydet, at solceller i dag ikke er så følsomme over for placeringen, som mange forestiller sig. Tommelfingerreglen for placeringen af dit solcelleanlæg er dog et sydvendt tag med en hældning på 35-45 grader.

Placerer du dine solceller mere østligt eller vestligt, vil du reducere virkningsgraden på dit solcelleanlæg med 5-10 %. Dette betyder blot, at det tager lidt længere tid, inden dit solcelleanlæg har betalt sig hjem (for eksempel fra 10 år til 11 år ved en reduceret virkningsgrad på 10 %).

Dog kan det være mere økonomisk fordelagtigt at orientere halvdelen af solcellerne mod øst, mens den anden halvdel peger mod vest. Det giver muligvis ikke den største produktion af el, men i stedet kan en større del af den producerede energi benyttes med det samme.

Som udgangspunkt skal dine solceller placeres, så de undgår skygge. Dine solcellepaneler er serieforbundne, hvilket betyder, at en skygge på et lille område reducerer ydelsen på en større del af solcelleanlægget. Derfor skal du tage hensyn til skyggeforhold fra træer, nabobygninger, skorstene, altaner og lignende, når du overvejer placeringen af solcellerne.

Hvad er et solcelleanlæg?

Et solcelleanlæg er den perfekte løsning, hvis du ønsker at producere din egen klimavenlige strøm. Dette sker ved, at solcelleanlægget opfanger solens stråler og konverterer dem til elektricitet, hvilket bringer dig et skridt tættere på at blive selvforsynende.

Solcelleanlæg er blevet særdeles populære, da de er en af de mest bæredygtige og effektive energikilder, vi har til rådighed i Danmark. Solceller kan omdanne helt op til 22% af sollyset til elektrisk energi (jævnstrøm). Solcelleanlæggets inverter (vekselretter) transformerer den genererede jævnstrøm til vekselstrøm, som er det, du bruger i alle dine elektroniske apparater.

Udover at anvende solen som energikilde, hvor der ikke er nogle begrænsninger, er solceller også blevet mere effektive i diffust lys (skyet vejr). Dette kombineret med, at solceller har en lang levetid, hvor den generelle opfattelse er en levetid på 25-30 år, men mange vil opleve, at deres solceller kan være effektive i 40 år.

Bemærk, at et solcelleanlæg ikke må forveksles med et solvarmeanlæg, som bruger solens stråler til at producere varme.

Hvad er et solcelleanlæg
1
Solceller opfanger sollyset
som konverteres til jævnstrøm.
2
Jævnstrømmen sendes af
sikkerhedsmæssige årsager
via en jævnstrømskontakt.
3
Herefter sendes jævnstrømmen
til din inverter, som
omdanner jævnstrømmen
til vekselstrøm.
4
Vekselstrømmen sendes
herefter igennem en elmåler,
der måler produktionen
af solenergi, forbruget af
solenergi samt mængden af
​​købt elektricitet fra elnettet
og mængden af ​​solgt
elektricitet til nettet.
5
Inden strømmen sendes
ud i husstandens elsystem,
sendes vekselstrømmen fra
elmåleren til en sikringsboks.
6
Herefter kan den
opfangede solenergi levere
strøm til husstanden,
eksempelvis til lamper,
tv, computere, varmeanlæg,
hårde hvidevare m.m.
7
Din overskudsstrøm
kan du sælge til elnettet
med en på daværende
tidspunkt gældende
spotpris.
Din købte strøm
fra elnettet, vil
afhænge af den
aftale, du har med
din elleverandør.

betaleR DEt sig at investere i et solcelleanlæg PÅ FYN?

Frem mod 2030 sætter Europa fart på den grønne omstilling. En udfasning af kraftværker og en stigende efterspørgsel vil med stor sandsynlighed medføre stigende elpriser for de danske forbrugere.

Et solcelleanlæg er din mulighed for at opnå besparelser, både økonomisk og i forhold til din påvirkning af miljøet. Fra dag 1 vil du kunne producere din egen strøm, hvilket selvfølgelig reducerer din elregning. Ligeledes vil du kunne sælge overskydende el og dermed opnå yderligere besparelser.

Om dit hus har et solcelleanlæg på Fyn, i Trekantområdet eller andre steder i Danmark, bliver din bolig mere attraktiv for andre, hvilket kan have betydning for ejendommens værdi. Ved et salg betyder et solcelleanlæg eksempelvis et højere rådighedsbeløb for køberne, en potentiel forbedret energimærkning for huset samt signalværdien i, at huset producerer sin egen strøm.

Det korrekte økonomiske scenarie er altid individuelt. Generelt anslås tilbagebetalingen på et solcelleanlæg til 7-10 år, hvilket afhænger af blandt andet solcelleanlæggets størrelse og mængden af kWh, der forbruges i boligen.

Hos JK+ anbefaler vi altid, at du tager en snak med en solcellespecialist, som kan lave den præcise udregning for dig

Solceller til ALLE TYPER ERHVERV, INDUSTRI og LANDBRUG

Et solcelleanlæg kan være en klog og omkostningsreducerende beslutning for mange virksomheder. Det kan monteres enten i forbindelse med et nyt erhvervsbyggeri eller på taget af eksisterende bygninger. Der er nemlig et stort potentiale i at udnytte solens energi og de store tagarealer.

Et solcelleanlæg på en erhvervsbygning reducerer udgifterne til el ved at udnytte solens energi til at producerer strøm og energi. Dette sker ofte i dagtimerne, hvor elforbruget er højest i de fleste virksomheder og erhverv.

Ved at producere sin egen strøm kan mange virksomheder skabe en god forretning og forretningscase ved at investere i et solcelleanlæg. Det betyder, at solcelleanlægget kan betale sig selv hjem inden for 3-5 år og har en levetid på 25-30 år.

Øget efterspørgsel, svindende reserver og høje energipriser gør solceller til erhverv til en overvejelse værd, da det rustes virksomheden til fremtiden.

Udover de økonomiske fordele bidrager et solcelleanlæg hos virksomheder også til en grønnere og stærkere CSR-profil, hvor virksomheden blandt andet udleder mindre CO2.

Solcelleanlæg til virksomheder og erhverv

Fordele og fakta ved solceller PÅ FYN OG I TREKANTOMRÅDET

Med solceller viser du, at du støtter den grønne omstilling. Med et solcelleanlæg på blot 10 kvm kan du reducere dit CO2-aftryk med et halvt ton om året.

Samtidig hjælper du med at aflaste det eksisterende elnet, da solceller kan gøre dig mere eller mindre selvforsynende. På den måde bidrager du til den grønne omstilling i Danmark og målet om kun at bruge vedvarende energi.

En væsentlig fordel er, at solceller vil spare dig penge på din elregning, fordi du selv producerer el til dine elektroniske apparater. Derved bliver du mindre afhængig af din elleverandør. I stedet har du faktisk mulighed for at sælge din overskydende el og dermed spare yderligere.

På grund af fordelene ved solceller forskes og udvikles der konstant på solcelleteknologien. Det betyder, at solceller i dag er en meget støjsvag energikilde med lang levetid og minimal rengøring og vedligeholdelse.

Selvfølgelig er solceller mest effektive i direkte sollys, men de kan stadig producere strøm året rundt. Så selvom vinteren på vores breddegrader er ret mørk, kan dit solcelleanlæg stadig generere strøm.

Specialister i solcelleanlæg på Fyn og i Trekantområdet

Hvorfor vælge en VE-GODKENDT INSTALLATØR?

For dig som kunde, er der flere grunde til at vælge en VE-godkendt installatør. Vores VE-installatører har taget en specialuddannelse inden for enten solceller eller varmepumper. En uddannelse som er godkendt af energistyrelsen.

Dette betyder at vi skal opfylde en række krav, og at vi med vores VE-installatør certificering er din garanti for, at vi er specialuddannet i vedvarende energi, at vores VE-installatører er opdateret på den nyeste teknologi og lovgivning, og vores VE-godkendte installatører har ekspertviden i valg af løsning og dimensionering.

At være VE-installatør er et kvalitetsstempel for, at vi dine specialister i solcelleanlæg på Fyn og i Trekantområdet.

VE-Godkendt installatør af solceller I SYDDANMark

JK+ er VE-godkendt installatør, både når det kommer til solcelleanlæg og varmepumper, i alle vores afdelinger. Som VE-godkendt installatør er vi blandt de bedste til at installere vedvarende energianlæg (VE) som solceller og varmepumper. En VE-godkendt installatør er din sikkerhed for, at vi som installatør har dokumenterede kompetencer til at installere solceller og varmepumper.

Vi er blandt meget få VE-godkendte installatører på Fyn, i Trekantområdet og hele region Syddanmark, som er VE-godkendt inden for både solceller og varmepumper.  Derfor tør vi også kalde os specialister i solcelleanlæg.

JK+ er VE-godkendt installatør inden for solceller og varmepumper

SKAL VI KONTAKTE DIG?

Kontakt din professionelle solcellespecialist PÅ FYN

Montering af et solcelleanlæg er en opgave, som bør tilgås med både forberedelse og professionel erfaring og viden. Dette sikrer dig det mest mulige effekt og udbytte af dine nye solceller.

Hos JK+ er vi specialister i montering af solceller samt rådgivning og vejledning i forhold til dine ønsker og behov.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om solceller.

Vi er klar til at give dig kvalificeret rådgivning i forhold til dit kommende solcelleanlæg.

JK+ Serviceleder

Morten Isaksen

Serviceleder