DIN SPECIALIST I SOLCELLER

MILJØVENLIG
ENERGIKILDE

MINIMAL
VEDLIGEHOLDESE

365 DAGES
ENERGIKILDE

Et solcelleanlæg er løsningen til dig, som vil opnå store besparelser på elregningen, og gøre noget godt for miljøet og den grønne omstilling.

Solceller kan lave elektricitet til dit hjem fordi det optager solenergi fra sollyset. Jo stærkere lys, desto mere energi kan solcellerne optage, som kan blive til elektricitet.

Husk du altid er velkommen til at kontakte JK+ for råd og vejledning, i forhold til dine behov.

Specialister i solcelleanlæg

JK+ er din specialist i solceller på Fyn og i Trekantområdet

JK+ er din specialist i solceller i Trekantområdet og på Fyn.  Går du med tanker omkring montering af solceller, er du velkommen til at kontakte os for rådgivning og vejledning.

I dag er der stort fokus på grøn og vedvarende energi, hvor montering af solceller kan bidrage til at reducere CO2-udslippet. Derudover kan solceller bidrage til at minimere din elregning, og endda sælge overskydende el til elnettet.

Som din specialist i solceller har vi stor erfaring med at levere solcelleanlæg, som er skræddersyet dit behov. 

Det betyder at vi leverer kvalitetsprodukter, og hjælper dig med projektering, levering og montering af dit solcelleanlæg. Det gælder for både store og små solcelleanlæg, og anlæg til private parcelhuse, erhverv- og industriejendomme og offentlige bygninger.

JK+ er derfor din solcellespecialist, som gerne vil hjælpe og rådgive dig med at tage den rigtige beslutning om solceller, på den bedst mulige oplyste baggrund.

Størrelse og placering af dit solcelleanlæg

Når du skal vælge størrelsen på dit solcelleanlæg, er der mange faktorer som har betydning for, hvad der er det rigtige valg for dig.

Den rigtige dimensionering for dit solcelleanlæg, tager som regel udgangspunkt i husstandens forbrug i kWh. Ligeledes er det en faktor hvor meget af dit forbrug du ønsker skal genereres via dine solceller, samt hvor meget tagoverflade du har til rådighed – og tilstanden på dit tag.

Den grønne omstilling betyder at flere og flere kigger mod elbiler og varmepumper. Har du, eller overvejer du at en elbil eller varmepumpe, vil dette have betydning for dimensioneringen – størrelsen – på dit solcelleanlæg. Alt afhængig af dine forbrugs- og opladningsvaner.

Inden du køber dit solcelleanlæg, anbefaler vi dig derfor altid at tage en snak med din solcelle-specialist. Denne vil kunne vejlede dig til, hvordan du opnår størst mulig værdi af dit solcelleanlæg.

Placering af solceller

Montering af solceller

Solceller kan i princippet monteres hvor som helst, om det er på jorden, på husfacaden, eller som mest velkendt på taget af en bygning. Placeringen af solcelleanlægget har stor betydning for anlæggets energiproduktion, alt efter hvor meget panelerne udsættes for sollys. Derfor er orienteringen mod solen og mulige skyggepåvirkninger væsentlige faktorer.

Udviklingen inden for solceller har dog betydet, at solceller i dag ikke er så følsomme overfor placeringen som mange forestiller sig. Tommelfingerreglen for placeringen af dit solcelleanlæg er dog, et sydvendt tag med en hældning på 35-45 grader.

Placerer du dine solceller mere østligt eller vestligt, vil du reducere virkningsgraden på dit solcelleanlæg med 5-10%. Dette betyder blot at det tager lidt længere tid inden dit solcelleanlæg har betalt sig hjem. (Eksempelvis fra 10 år til 11 år, ved reduceret virkningsgrad på 10%)

Dog kan det være mere økonomisk fordelagtigt, at orientere halvdelen af solcellerne mod øst, mens den anden halvdel peger mod vest. Det giver muligvis ikke den største produktion af el, men i stedet kan en større del af den producerede energi benyttes med det samme.

Som udgangspunkt skal dine solceller placeres så de undgår skygge. Fordi dine panelerne i dine solceller er serieforbundne, betyder det nemlig at en skygge på et lille område reducerer ydelsen på en større del af solcelleanlægget. Derfor skal du i dine overvejelser omkring placering af solcellerne indtænke skyggeforhold fra træer, nabobygninger, skorstene, altaner og lignende.

Str/hældning 1

Med en luft-luft varmepumpe opnås  en større økonomisk gevinst, end ved at benytte de mere traditionelle opvarmningskilder som oliefyr, brændeovn eller el-radiator.

Samtidig, og ej uvæsentlig – er det forholdsvis nemmere at installere en luft-luft varmepumpe, som er et selvkørende system. Derfor kræves der ikke indlægning af rør og radiatorer til fordeling af varmen.

Luft – luft varmepumpen leverer 1½ -3 gange mere varmeenergi end den elektriske energi den benytter.

 Derfor er denne type varmepumpe et godt supplement til opvarmning i større helårsboliger, eller som opvarmningskilde til sommerhuse, fritidshuse, værksteder eller atelierer.

Anskaffelse
Omkostningsreduktion

Str/Hældning 2

Den hyppigste anvendte varmepumpe er den, som udvinder udendørs varmen, og fører denne varme ind i din bolig via radiatorer og varmerør. Luft-vand varmepumpen kan samtidig bruges til opvarmning af boligens brugsvand.

Varmepumpen forbindes med boligens centralvarmesystem, som sørger for varmen i radiatorerne og varmt vand i hanerne via varmtvandsbeholderen. 

Luft- vand-varmepumpen er el-drevet og leverer 3½-5 gange så meget varmeenergi, som den anvender i el-energi.

Luft-vand varmepumpen er en god opvarmningskilde til f.eks. helårsboliger og store sommerhuse, som ofte er beboede.

Anskaffelse
Omkostningsreduktion

Str/Hældning 3

Jordvarmeanlæg er et andet ord for jordvarmepumpe. Dette er en varmepumpetype som er effektiv, for den anvender den varme som jorden indeholder. Dette også i de koldeste tider på året.

Jordvarmepumpen bruger, som et solcelleanlæg, varmen fra solen til at såvel at opvarme dit hus, samt sørge for varmt vand.  Derfor er det en energieffektiv, miljøvenlig og driftssikker løsning. 

Ligeledes er det den varmepumpe som giver den største omkostningsreduktion. Dog kræver det en del mere i forhold til installation, blandt i form af nedgravning af slanger i boligens haveareal.

Derfor passer jordvarmepumpe sig primært til helårsboliger, med en minimumgrund på 300 kvm

Anskaffelse
Omkostningsreduktion

Hvad er et solcelleanlæg?

Et solcelleanlæg er den perfekte løsning, hvis du ønsker at producere din egen klimanvenlige strøm. Dette sker ved at et solcelleanlæg opfanger solens stråler, som den konverterer til elektricitet, hvorved du kan komme et skridt tættere på at blive selvforsynende.

Solcelleanlæg er blevet særdeles populære, da det er en af de mest bæredygtige og effektive energikilder som vi har til rådighed i Danmark.  Solceller kan omdanne helt op til 22% af sollyset til elektrisk energi (jævnstrøm). Solcelleanlæggets inverter (vekselretter) transformerer den genererede jævnstrøm om til vekselstrøm, som er det som du bruger i alle dine elektroniske apparater.

Udover at anvende solen som energikilde, hvor der ikke er nogle begrænsninger, så er solceller også blevet mere effektive i diffust lys (skyet vejr). Dette kombineret med at solceller har en lang levetid, hvor den generelle opfattelse er en levetid på 25-30 år, men mange vil opleve at deres solceller kan være effektive i 40 år.

Bemærk at et solcelleanlæg ikke må forveksles med et solvarmeanlæg, som bruger solens stråler til at producerer varme.

Hvad er et solcelleanlæg
1
Solceller opfanger sollyset
som konverteres til jævnstrøm.
2
Jævnstrømmen sendes af
sikkerhedsmæssige årsager
via en jævnstrømskontakt.
3
Herefter sendes jævnstrømmen
til din inverter, som
omdanner jævnstrømmen
til vekselstrøm.
4
Vekselstrømmen sendes
herefter igennem en elmåler,
der måler produktionen
af solenergi, forbruget af
solenergi samt mængden af
​​købt elektricitet fra elnettet
og mængden af ​​solgt
elektricitet til nettet.
5
Inden strømmen sendes
ud i husstandens elsystem,
sendes vekselstrømmen fra
elmåleren til en sikringsboks.
6
Herefter kan den
opfangede solenergi levere
strøm til husstanden,
eksempelvis til lamper,
tv, computere, varmeanlæg,
hårde hvidevare m.m.
7
Din overskudsstrøm
kan du sælge til elnettet
med en på daværende
tidspunkt gældende
spotpris.
Din købte strøm
fra elnettet, vil
afhænge af den
aftale, du har med
din elleverandør.

Kan det betale sig at investere i et solcelleanlæg?

Frem mod 2030 sætter Europa fart på den grønne omstilling. En udfasning af kraftværker,  stigende efterspørgsel, vil med stor sandsynlighed medfører stigende elpriser for de danske forbrugere.

Et solcelleanlæg er din mulighed for at opnå besparelser. Både når det kommer til økonomi, og din påvirkning af miljøet. Fra dag 1 vil du kunne producere din egen strøm, hvilket selvsagt reducerer din elregning. Ligeledes vil du kunne sælge overskydende el, og dermed opnå en yderligere besparelse.

Med et solcelleanlæg bliver din bolig attraktiv for andre, hvilken kan have betydning for ejendommens værdi. I forbindelse med et salg betyder et solcelleanlæg eksempelvis et højere rådighedsbeløb for køberne, en potentiel forbedret energimærkning for huset, samt signalværdien i at huset producerer sin egen strøm.

Det korrekte økonomiske scenarie er altid individuelt i forhold. Generelt anslås tilbagebetalingen på et solcelleanlæg til 7-10 år, hvilket afhænger af blandt andet solcelleanlæggets størrelse, og mængden af kWh der forbruges i boligen.

Hos JK+ anbefaler vi altid, at du tager en snak med en solcellespecialist, som kan lave den præcise udregning for dig

Fordele og fakta ved solceller

Med solceller viser du at du vil den grønne omstilling. For med blot 10kvm solceller vil du kunne reducere dit CO2-aftryk med et halvt ton om året.

Samtidig bidrager du til at reducere presset på det eksisterende elnet, da solceller kan gøre dig mere eller mindre selvforsynende. Dermed bidrager du til den grønne omstilling i Danmark, og målet om kun at anvende vedvarende energi.

En væsentlig fordel er, at solceller vil spare dig penge på din elregning. Fordi du selv producerer el til dine elektroniske apparater, gør du dig mindre uafhængig af din elleverandør. I stedet har du faktisk mulighed for at sælge din overskydende el, og dermed spare yderligere.

Grundet fordelene ved solceller, bliver hele tiden forsket og udviklet på solcelleteknologien. Det betyder at solceller i dag er en meget støjsvag energikilde, som har en lang levetid, og kræver minimal rengøring og vedligeholdelse.

Selvsagt er solceller mest effektive ved direkte sollys, men kan producere strøm hele året. Så selv om vinteren på vores breddegrader er ret mørk, kan dit solcelleanlæg stadig producere strøm.

Specialister i solcelleanlæg

Kontakt din professionelle solcellespecialist

Montering af et solcelleanlæg er en opgave som bør tilgås med såvel forberedelse og professionel erfaring og viden. Dette sikrer dig mest mulig effekt og udbytte af dine nye solceller.

Hos JK+ er vi dine specialister i montering af solceller, samt rådgivning og vejledning i forhold til dine ønsker og behov. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål omkring solceller.  

Vi er klar til at yde dig kvalificeret rådgivning i forhold til dit solcelleanlæg

Morten Isaksen

Serviceleder

Ønsker du vejledning eller tilbud omkring solceller fra din lokale specialist

Overvejer du dine muligheder med et solcelleanlæg, så kontakt JK+ for en uforpligtende snak eller tilbud.

Du kan naturligvis også altid få besøg af din JK+ specialist

MortenIsaksen

Serviceleder

Tlf 25 23 18 10
E-mail: mi@jkplus.dk

Montering af solceller af VE-godkendt installatør

Montering af et solcelleanlæg kan virke overskueligt, men det er en opgave som bør tilgås med såvel forberedelse og professionel erfaring og viden. Dette sikrer dig mest mulig effekt og udbytte af dine nye solceller.

Hos JK+ er vi dine specialister, ikke kun i montering af solceller, men også i rådgivning og vejledning i forhold til dine ønsker og behov. Vi er VE-godkendt installatør, hvilket betyder at vi har Energistyrelses bevis på, at vi kan installere vedvarende energianlæg (VE) med høj kvalitet.

Er du bygherre, arkitekt eller entreprenør anbefaler er det vores anbefaling, at du samarbejder med kvalificerede solcelle-specialister. Dette vil hjælpe dig til at optimere energiudbyttet af solceller ved korrekt placering og montering.

Du er altid velkommen til at kontakte vores teknikere, hvis du har spørgsmål omkring solceller.  Vi er klar til at yde dig kvalificeret rådgivning i forhold til dit solcelleanlæg