ENERGIOPTIMERING AF BYGNINGER VIA CTS-ANLÆG

GØR DIN BYGNING INTELLIGENT

REDUCER DINE ENERGIUDGIFTER

BEDRE KONTROL & OVERVÅGNING

I dag stilles der store krav til bygninger om energioptimering, samt nemmere, brugervenlig og fleksibel styring og overvågning af de tekniske installationer som aircondition, belysning, energistyring og alarmanlæg med mere.

JK+ er din specialist i energioptimering på Fyn og i Trekantområdet, og kan hjælpe dig med at energioptimere din bygning, samt give dig bedre kontrol og styring på dit forbrug og udgifter til energi og strøm.

Hør hvordan vi med CTS-anlæg og bygningsautomatik gør din bygning mere intelligent, via styring og overvågning af varme, ventilation, lys, alarmer, luftfugtighed og energiregistrering.

VI ENERGIOPTIMERER BYGNINGER PÅ FYN OG I TREKANTOMRÅDET

JK+ rådgiver og udfører løbende energioptimering for vores kunder på Fyn, og i Trekantområdet omkring Fredericia, Kolding og Vejle. For mange er energioptimering lig med energibesparelser, fakta er at energioptimering både kan give en økonomisk gevinst, samt gøre noget godt for miljøet i form af reduceret Co2 udledning.

Gevinsten ved en energioptimering er individuel fra bygning til bygning. Står du over for en renovering, tilbygning eller skal du bygge nyt. Så tag fat i JK+ og få professionel, individuel rådgivning og gennemgang af din bygning. 

Vi giver dig et klart indtryk af, hvordan du kan energioptimere og energieffektivisere din bygning, og dit energiforbrug. 

Hos JK+ har vi mange års erfaring med energioptimering og installation af CTS-anlæg i mange forskellige brancher, typer virksomheder samt i den offentlige sektor. 

Mangler I en professionel rådgiver inden for energioptimering og CTS-anlæg, så kontakt os for en dedikeret og individuel rådgivning om en skræddersyet og værdiskabende løsning. Kontakt os ☏ +45 70 27 18 22 eller info@jkplus.dk

ET CTS-ANLÆG GØR din bygning MERE intelligent

Et CTS-anlæg kaldes i daglig tale også for bygningsautomatik. Nogle bruger den engelske forkortelse BMS, som er en forkortelse for Building Management System.

Et CTS anlæg dækker over det system, som tager sig af automatikken i bygning, og som gør den intelligent. Med CTS kan du nemlig styre og regulere bygningens energi- og strømforbrug, og samtidig optimere på komforten i bygningen.

CTS anlægget fungerer som en hovedcentral, hvor anlægget kan tage højde for faktorer som åbne vinduer, tomme rum og meget mere. CTS-anlægget kan altså automatisk sørge for at separate rum, eller hele afdelinger lukkes ned, mens andre områder har et aktivt energi- og varmeforbrug. Dette sker ved at CTS-anlægget integreres med varme-, ventilations- og køleanlæg samt sikringssystemer.

På den måde får din bygning en intelligent, automatisk og effektiv løsning, der energioptimere din virksomhed eller bolig.

Kontakt os for rådgivning, eller info om de mange fordele og muligheder for energioptimering ved  et CTS anlæg, på ☏ +45 70 27 18 22 eller ✉ info@jkplus.dk

Ventilation
Solgardin
Adgang / Alarm
Lysstyring
Varmestyring
Inden strømmen sendes
ud i husstandens elsystem,
sendes vekselstrømmen fra
elmåleren til en sikringsboks.
IBI-anlæg
Inden strømmen sendes
ud i husstandens elsystem,
sendes vekselstrømmen fra
elmåleren til en sikringsboks.

https://www.vvsmester.dk/energioptimering/sadan-sparer-du-pa-energien/

https://www.avxperten.dk/blog/hvad-er-smart-home/

https://blog.se.com/dk/i-dybden/din-guide-til-den-intelligente-bygning/

https://pro.ing.dk/buildingtech/holdning/goer-din-bygning-smart-fra-start

CTS og bygningsautomatik

CTS anlæg

Ovenstående har bullet-points med CTS

ENERGIOPTIMERING ER EN INVESTERING I KOMFORT OG BYGNINGER

JK+ er din specialist i bygningsautomatik på Fyn og i Trekantområdet, som rådgiver inden for alle former for bygningsautomatik, CTS og energioptimering til alle størrelser virksomheder, landbrug, institutioner, uddannelsescentre med flere. 

Gør noget godt for din medarbejdere, og dine bygninger.

Bygningsautomatik kan bidrage til en mærkbar forbedring af arbejdsmiljø og indeklimaet, i de respektive bygninger. Fordi belysningen, varmen, ventilation med mere, styres automatisk og intelligent.

Dette er medvirkende til bedre arbejdsforhold medarbejdere, studerende eller brugere af bygningen, men medvirker også til mindre vedligeholdelse, fordi fugt og kuldeskader  eksempelvis forebygges, og dine lyskilder kun er aktive når dette er nødvendigt.

Den intelligente automatisering af bygningens belysning, klimaanlæg, solskærmning, klimaanlæg mindsker bygningens forbrug. Du sparer altså penge, og gør samtidig noget godt for miljøet. 

Bygningsautomatik er udover at medvirke til energioptimering af din bygning, bidrager det også til en reduktion af anvendt tid og ressourcer på bygningsstyring, muliggør en fleksibel brug af ejendommen, øger værdifastholdelsen, og vigtigst af alt bidrager bygningsautomatik til bedre komfort og et sundere arbejdsmiljø.

EN INTELLIGENT OG AUTOMATISK LØSNING

Hos JK+ kan vi rådgive og hjælpe dig i hele processen, om hvilke områder og funktioner der kan automatiseres, og energioptimere din bygning. Det lige fra valg af optimale lyskilder, sensorer, motorer og pumper, til den færdige installation, drift og efterfølgende service af anlægget der styrer din bygningsautomatik.

Vi har en stor erfaring i levering af intelligente løsninger inden for systemintegration i bygninger, herunder også CTS-anlæg. Derfor kan du trygt lade os hjælpe dig med, at danne et overblik over dine bygningers forbrug af el, vand og energi til både opvarmning og nedkøling.

Lad os assistere dig med din bygningsautomatik og CTS-anlæg:

PROJEKTSTYRING

TILSYN

FEJLFINDING

PROGRAMMERING

INSTALLATION

SERVICE

BÆREDYGTIG BYGNING + KONKURRENCEFORDEL = ENERGIOPTIMERING

De fleste kender, eller har hørt om, FN’s verdensmål, som blandt andet fokuserer på innovative og bæredygtige bygninger, vedvarende energi, samt ansvarligt forbrug og produktion. Med forskellige politiske tiltag og fokus har det derfor aldrig været mere aktuelt, at reducere CO2-udledningen.

Da 40 pct af energiforbruget i Danmark anvendes i vores bygninger, ligger der et stort potentiale i at nedbringe energiforbruget gennem energioptimering af boliger, kontorer, produktionshaller/ lager, uddannelsesinstitutioner, fritidscentre, offentlige bygninger m.m. gennem intelligente, effektive og automatiserede løsninger.

Energioptimering handler ganske enkelt om at spare på energien. I ældre bebyggelse med dårlig isolering, gamle vinduer og døre samt ældre varmeanlæg er der som regel mange muligheder for at energioptimere.

En energioptimering er en investering, for trods udgifterne til de energiforbedrende løsninger er det vigtigt at fokuserer på den hurtige tilbagebetalingstid i form af en reduceret varmeregning, som i mange tilfælde finansierer din investering.

Udover gevinster som reducerede omkostninger, øget værdi og attraktivitet  af ejendom/bygning, og en reduceret CO2 udledning, kan du som virksomhed også opnå en konkurrencefordel ved at være energioptimeret.

Har din virksomhed et effektivt energistyringssystem, der dokumentere en høj grad af energieffektivitet, kan vise sig at være en konkurrencefordel i form af tiltrækning af medarbejdere, nye kunder, investorer og samarbejdspartnere, der vægter bæredygtighed højt.

KONTANT DIN SPECIALIST I ENERGIOPTIMERING

JK+ er din specialist i energioptimering, og en erfaren installatør af CTS-anlæg på Fyn og i Trekantområdet.

DIN CERTIFICEREDE PARTNER PÅ FYN OG I TREKANTOMRÅDET

Hos JK+ samarbejder vi med vores kunder om at levere de mest optimerede CTS-anlæg og bygningsautomatikløsninger – uanset om kunden er bygherrer, entreprenører og rådgivere.

Derfor kan du trygt bruge os som din kompetente sparringspartner og rådgiver:

Fra sparring i idéfasen til implementering af færdig løsning

Hos JK+ kan vi hjælpe dig med dine opgaver inden for energioptimering og bygningsautomatik, i såvel nybyggeri som eksisterende bygninger.

Her kan vi hjælpe dig med kompetent sparring og rådgivning i idéfasen, til projektering, programmering og dokumentation. Naturligvis kan vi også hjælpe dig med implementeringen af din løsning, samt løbende servicering af dit CTS-anlæg.

Vil du høre mere om energioptimering og CTS-anlæg, så ring til os på ☏ +45 70 27 18 22 eller udfyld kontaktformularen her på siden, så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.